Moderní zateplené fasády zřejmě vydrží méně, než předpokládaných alespoň 25 let. Tedy pokud se o ně jejich majitelé nebudou dobře starat. Že nevíte, jak na to? V následujících pěti bodech najdete kompletní návod.

Pravidelná prohlídka

Fasáda a fasádní omítka má pět hlavních ne- přátel: UV záření, povětrnostní vlivy (především vodu), vzdušnou špínu, řasy a plísně.

Na fasádách se zachycují vzdušné nečistoty i spory řas a plísní. To je zcela přirozené. Nečis- toty zadržují vodu, která v zimě zmrzne a roz- rušuje tím povrch omítky. Řasám a plísním se daří především na severních a severozápadních stranách domů, kde je méně slunečního svitu, který působí jako desinfekce. Řasy a plísně roz- rušují omítku celoročně. Celoročně degradačně působí na fasádu i UV záření, které přichází se slunečním svitem.

Sledujte průběžně celkovou čistotu domovní omítky a v případě výraznějšího zešednutí (špína), nebo rozsáhlejším výskytu zelených (řasy), nebo černých (plísně) skvrn na fasádě, povolejte specializovanou firmu.

Nezhoršovat prostředí

Nezastiňujte výsadbou ani žádnými stavební- mi aktivitami severní a severozápadní stranu domu. Vytvořili byste tak ještě výhodnější podmínky pro růst řas a plísní, než je běžné. V případě, že nedaleko probíhá stavební činnost, nebo naopak bourání, požadujte po provádějící firmě, aby snižovala prašnost na minimum. Pořizujte si fasádu, která co nejméně zadržuje vodu, a která je co nejhladší. To ome- zuje možnost usazení špíny i spor plísní.

Citlivě čistit

Tlaková voda z „wapky“, která se k čištění fasád používá nejčastěji, je sice vyčistí, ale zároveň také poničí. Tlaková z povrchu odstraní nejen špínu, ale také svrchní vrstvu omítky, která je poškozená a oslabená působením vody a UV záření, případně také působením řas a plísní.

Po každém, byť sebecitlivějším umytí, bude fa- sáda nejen umytá, ale také o něco tenčí. Každé mytí totiž obrousí její svrchní vrstvu, jež podleh- la biodegradaci, tedy působení UV záření, vody, plísní a řas. Ovšem jakékoli mytí wapkou je k omítce domu zcela necitlivé, protože systém umožňuje regulovat tlak vody jen minimálně. Pokud chcete citlivé mytí, které minimalizuje škody, požadujte používání demineralizované vody systémem TURBO FORCE nebo parní čištění.

Dlouhodobá prevence

Jak často se chcete zabývat čištěním, nebo údržbou fasády? Při použití běžných chemic- kých biocidních prostředků, nanesených po umytí na domovní plášť musíte tento postup opakovat nejpozději za pět let. Pravděpodob- ně ovšem již za tři či čtyři roky. V případě, že
si vyberete fotokatalytický ochranný systém FN Nano, nemusíte si fasády všímat 10 let. Právě tak dlouho totiž její výrobce, česká firma Advanced Materials JTJ poskytuje záruku na stoprocentní samočistící efekt, o který se postará fotokatalýza na vaší fasádě. Tuto záruku samozřejmě garantuje i prováděcí firma Fasádní servis (www.cisteni-fasad.cz).

Že fotokatalytická ochrana FN Nano, vyvinutá ve spolupráci s Akademií věd ČR funguje, svědčí například pražský komplex mramorových domů Villa Binca, jejichž stěny jsou díky samočistícímu efektu bílé a nepodléhají UV degradaci a to již šest let či několik dalších referenčních dlou- hodobých objektů, které firma Fasádní servis v případě zájmu ráda poskytne.

Výběr firmy

Při výběru firmy, jež bude vaši fasádu mýt a ap- likovat na ni ochranný systém, se rozhodujte ne jen podle písemné nabídky, jak je to nejčastější. Zajímejte se o čistící technologii, kterou firma používá a kterou skutečně garantuje použít. Bude to demineralizovaná voda, nebo parní čištění či tlakové mytí wapkou? Budou mytí provádět lidé zavěšení na lanech, nebo budou mít k dispozici zdvižné plošiny? Co představitelé firmy vědí o biodegradaci vašeho typu fasády? Neváhejte pozvat oslovené firmy k osobnímu jednání a pokládejte jim konkrétní otázky.

Takový výběrovým řízením přispějete k tomu, aby fasáda domu vašeho SVJ mohla vydržet alespoň předpokládaných 25 let a pokud si zvolíte fotokatalytickou ochrannou samočistící technologii, tak i mnohem déle. Pokud dáte přednost rychlým a pohodlným „výběrkům“ bez důkladného kvalitativního porovnání, je možné, že budete muset řešit renovaci Vaší fasády již mnohem dříve.

Víte, jak efektivně pečovat o fasádu

Původní text v PDF

Víte, jak efektivně pečovat o fasádu