Nátěry fasád

Nátěry fasád, airless nátěry fasád, anti-graffiti nátěry fasád, nátěry fasád Praha, čištění fasád, mytí fasád, penetrace fasád, výšková údržba fasád a klempířských prvků, klempířské práce a opravy okapů, nátěry plechů syntetickými a nesyntetickými barvami, opravy a rekonstrukce fasád, opravy fasád, rekonstrukce fasád z lešení, nátěry fasád pomocí horolezecké techniky, drobné nátěry fasád, nátěry zateplených fasád, havarijní fasád, sanační nátěry fasád, nátěry fasád z lešení, nátěry fasád pomocí horolezecké techniky, samočistící nátěry fasád jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin od Vaší objednávky v rámci Prahy a České republiky na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a ISIS System™ za stranu naší odborně způsobilé firmy Fasádní servis®.

Nátěry fasád

Potřebujete zajistit kvalitní fasádní práce, opravu fasády, nátěry fasády a renovaci fasády či antigraffiti nátěry fasády, okapů a svodů ve Vašem objektu, firmě, domě či budově ve Vašem regionu vrámci České republiky?

Nátěry fasád Praha, nátěry fasád Brno, nátěry fasád Plzeň, nátěry fasád Mělník, nátěry fasád Česká lípa, nátěry fasád Mladá Boleslav, nátěry fasád Liberec, nátěry fasád Ústí nad Labem, nátěry fasád Děčín, nátěry fasád Kladno, nátěry fasád Benešov, nátěry fasád Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin ve Vašem regionu.

Námi používané metody profesionálních fasádních nátěrů a čištění fasád jsou prováděny na základě odborných školení a získaných certifikátů, prostřednictvím vysoce kvalitních a účinných pomůcek včetně profesionálních renomovaných kvalitních materiálů a produktů.

Nátěry fasád a oživení fasád jsou prováděny v rámci naší firmy dle bezpečnostních směrnic a certifikací ČHS (Českého horolezeckého svazu), kterého je naše firma čestným členem. Absolvované školení pro odborné provádění fasádních prací nás zavazuje k profesionálnímu a odbornému provedení objednaných úkonů včetně minimalizace poškození Vašeho majetku. Výše uvedené jsme schopni zajistit díky našim dlouholetým zkušenostem z horolezectví, což je velká výhoda pro práce, pro práce na těžko dostupných místech a pohybu ve velké expozici.

airless nátěry fasád

Nátěry fasád a úvodní informace

Jsme si vědomi, že pokud se Vám povede nalézt skutečně seriózní firmu provádějící odborné práce, mají obě strany oboustranně vyhráno. S naší firmou Fasádní Servis® máte o komplexní fasádní servis a odborně provedené práce postaráno. Díky zkušeným pracovníkům, profesionálním zkušenostem a komplexnímu servisu od A-Z, budete jistě příjemně překvapeni a dle zkušeností našich stávajících klientů především spokojeni.

Nátěry fasád provádíme na všech druzích fasád a ze všech druhů materiálů, specializujeme se na montáže okapových systémů prováděných ve výškách, pomocí horolezecké techniky. Provádíme údržbu a opravy fasád a okapů na rodinných i činžovních domech. Zanedbaná péče o fasádu, střešní krytinu a okapový systém má za následek časté havarijní situace. Zejména ve městech na činžovních domech provádíme opravy a nátěry fasád okapový žlabů a svodů. Naši pracovníci jsou držitelé výučních listů a profesionálové ve svém oboru.

Nátěry fasád je vedoucí pracovník povinen zahájit ve smluveném čase včetně ostatních pracovníků. V případě zpoždění je povinen minimálně 20 minut předem klienta informovat o zpoždění. Každý pracovník úklidu či čištění je povinen sdělit klientovi / zákazníkovi své jméno a řádně se představit. Při požádání klientem je povinen přeložit občanský průkaz.

Můžete se spolehnout, že všichni naši zaměstnanci, kteří k Vám přijdou jsou prověření, bezúhonní a spolehliví lidé. Zajišťujeme realizace a práce několika celebritám i předním politikům a jestliže oni nám umožní vstup do svého soukromí, nemusíte se obávat ani Vy. Veškeré důvěrnosti (osobního i obchodního charakteru), se kterými se pracovník setká, zůstávají pouze mezi ním a Vámi. Tyto skutečnosti neprobíráme ani v rámci firmy.

Naše firma je plně pojištěna u České pojišťovny do výše krytí 5-ti miliónů korun případně způsobené škody. Každý pracovník je povinen vedení naší firmy nahlásit případně způsobenou škodu a následně budeme s Vámi za stranu vedení firmy řešit kompenzaci či pojistnou událost.

anti-graffiti nátěry fasád

Nátěry fasád a objednávka

Objednávka fasádních oprav a nátěrů fasád předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně opravy a nátěry fasád objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky natěrů fasád a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:nátěry fasád Praha

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha vm2 nebo bm
 3. Typ povrchu
 4. Výška instalace
 5. Nátěry povrchu
 6. Přístupnost k místu
 7. Stav povrchu
 8. Čas a preferovaný termín realizace

Nátěry fasád a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se prostor nachází a domluvit se na odhadu počtu hodin, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Opravy fasád a cenová nabídka vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

čištění fasád

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Počet hodin (vždy odhad)
 4. Cena Kč / hod
 5. Cena Kč /m2
 6. Doprava
 7. Speciální materiály
 8. Doplňkové služby
 9. Předběžná konečná částka

Nátěr fasády je ve většině případů akce na jeden den a lze někdy očekávat i na více dnů. Je velice důležité říci, že námi zaslaný a kalkulovaný předběžný počet hodin vychází z našich dlouholetých zkušeností a ve většině případech se nám daří avizované časové rozmezí dodržet. Jsou však výjimky, které je potřeba vzít v potaz a stává se, že naši pracovníci Vás během průběhu úklidu mají povinnosti upozornit na případný nárůst počtu hodin.

Nátěry fasád a technické informace

Nátěry fasád provádíme u našich klientů, kteří mají poškozenou štukovou či jádrovou omítku na fasádě či mají poškozené či zkorodované klempířské fasádní prvky nebo jim opadává střešní římsa či okenní špalety. Vykazuje-li Vaše fasáda nějaký z výše zmíněných příznaků, neváhejte nás kontaktovat. Obratem zajistíme revize fasád a navrhneme optimální řešení. Zdánlivě malé poškození může způsobit velké škody a vést k celkové degradaci Vaší fasády!

mytí fasád

Nátěry a renovace fasád volíme dle druhu a rozsahu fasády a pak zvolíme podle typu poškození fasády a dostupných finančních prostředků vhodný koncept opravy či renovace pro zákazníka. Celková revize fasády a případné zvolení rozsahu a druhu zásahu do fasády je z časového hlediska velmi těžko specifikovatelnou záležitostí. I v případě nepříliš velkých a zdánlivě neškodných poškození fasády v klíčových místech, jako je střešní římsa, okenní parapety a dalších extrémně exponovaná místa je vždy nezbytné tyto poškození neprodleně odstranit. Každé, zdánlivě neškodné, poškození totiž napomáhá erozi Vaší fasády. Typickým a velmi častým příkladem je nadzvednuté nebo zkorodované oplechování střešní římsy.

Pokud se voda dostává skrz zkorodované klempířské prvky do omítky fasády – fasádu hloubkově narušuje. Navlhlá fasádní omítka je podstatně náchylnější k opadávání a daleko snadněji podléhá teplotním a povětrnostním vlivům (zvláště v zimních měsících dochází k popraskání fasádního pláště). Navlhlé místo se pak rozšiřuje postupně po celé fasádě až dojde k její celkové erozi.

penetrace fasád

Nátěry fasád a airless profi systém

Naším cílem je kvalitní a rychlé provedení malby. Také proto je dříve běžné malování štětkou nyní z velké části nahrazováno válečkem a stále častěji také moderním způsobem aplikace malování formou vysokotlakého stříkání. Stříkací zařízení technologie airless dnes již patří ke standardnímu vybavení profesionálních malířů a fasádních firem. Technologie je oblíbená především pro svou nenáročnost na provoz a údržbu, kvalitu malby, rychlost nástřiku a spolehlivost.

Co je technologie airless? Airless je bezvzduché stříkání za vysokého tlaku několika set atmosfér. Barva je profesionálním stříkacím zařízením z nádoby s malířským nátěrem natlakovaná do pistole a přes trysku stříkaná s minimálním prostřikem.

Technologie airless je ideální pro větší plochy, například při malování fasád, velkých hal, skladů, nátěru střech, podlah a ocelových konstrukcí. Jejich používání je vhodné i pro malířské práce v interiérech, při povrchové úpravě nově budovaných objektů či renovacích.

Výhody airless oproti klasickému malování jsou jednoznačné. Rychlé a důkladné malování velkých ploch – i více než desetinásobná rychlost oproti běžným metodám, čímž je výrazně snížena doba výpadku výroby či využití malovaných objektů a především je eliminována běžná nepřízeň počasí zhlediska případných prostojů a nežádoucích zdržení.

Airless profi systém to je:výšková údržba fasád

 • Minimální úkap barvy
 • Nižší spotřeba materiálu
 • Aplikace malířských materiálů
 • Aplikace veškerých penetračních
 • Aplikace impregnačních materiálů
 • Čistý povrch bez bublinek
 • Čistý povrch bez deformací

Revize oprav fasád a technické informace

Revize fasád provádíme v Praze a po celé České republice, jejich účelem je aktuální zhodnocení stavu a zjištění závad na fasádě. Revize fasád doporučujeme provádět nejlépe jednou za dva roky vždy po zimním období. Pokud při revizi fasády zjistíme jakoukoli závadu, po konzultaci se zákazníkem navrhneme optimální řešení a způsob realizace opravy fasády. Ve většině případů však doporučujeme problém odstranit neprodleně, neboť zanedbáním drobných závad mohou vzniknout poškození daleko většího rozsahu. Toto se pak promítne do způsobu opravy fasády, doby realizace a v neposlední řadě také ceny.

Barva fasády je jedna z hlavních věcí, která dotváří celkový obraz Vašeho domu. Kvalitní a dobře zvolená fasádní barva dokáže rozsvítit i ten nejzašedlejší dům v temné uličce na okraji města. Fasádní barva však neovlivňuje jen barevné vzezření domu a celkové fungování stavby jako celku. Fasáda domu je jako lidská kůže, denně odolává nepřízni vnějších vlivů, stará se o další vrstvy pod sebou a má také za úkol propustnost vzduchu a ostatních plynů v obou směrech. Proto vždy, když vybíráme druh barvy pro nátěr fasády, volíme vždy nejkvalitnější řešení pro Vaší fasádu. Používáme fasádní barvy od výrobců: BAUMIT, WEBER, QUICK-MIX, OMIFLEX, HET. Všechny námi používané fasádní barvy splňují tyto kritéria: Jsou odolné proti povětrnostním vlivům (déšť, voda, slunce, vítr), Jsou odolné vůči UV záření, Jsou paropropustné (míra paropropustnosti záleží za typu zateplení a zvoleném druhu fasádní barvy), jsou UV stabilní a světlostálé.

klempířské práce

Penetrace fasád a airless profi systém

Nátěry fasád a provedení penetrace pod finální barvy jako jsou – akrylátová, silikonová, silikátová, hloubková je velice důležité, takřka zásadní. Je spousta penetrací a spousta důvodů proč je použít. Asi tím nejhlavnějším je snížení savosti podkladu. Penetrace jsou speciálně navržené emulze, většinou rozpustné ve vodě s nízkou viskozitou a proto dokážou lépe a hlouběji vsáknout do podkladu a nevytváří tím další a další vrstvy. Vzhledem na to, že při malování a natírání se vyžaduje suchý a čistý povrch, tak řídká barva, která má daleko nižší adhezi k podkladu jako penetrace způsobí, že finální vrstva zůstává náchylná k odlupování, na oděr a nevytváří vhodný základ pro pozdější přemalování. Penetrace se postará o snížení nejen savosti podkladu, ale i naimpregnuje daný povrch, odstraní (uzavře) prach a nečistoty a následný nátěr je již aplikován na soudržnou vrstvu, která je dle požadavků zbavena prachu a nečistot.

Rozdíly mezi penetracemi jsou stejné, jako mezi barvami. Každá má svoje určení a svoje použití. Akrylátové penetrace se používají pod běžně používané akrylátové disperzní barvy a omítky, jelikož snižují nejen savost podkladu, ale i například zlepšují soudržnost starších nátěrů a omítek. Silikonové a silikátové penetrace jsou určeny pod barvy na stejném základu. Tj. pod silikonovou barvu/omítku použijte silikonovou penetraci, pod silikátovou barvu/omítku silikátovou penetraci. Není to jen výmysl. Má to svoje opodstatnění. Hlavním důvodem je paropropustnost materiálů. Silikonové a silikátové barvy/omítky mají daleko vyšší paropropustnost než akrylát.

Penetrace fasády nevytváří vrstvu která by byla měřitelná v milimetrech, avšak její paropropustnost se projeví u celkového součtu (zeď+penetrace+barva, nebo kompletní zateplovací systém). I z důvodu soudržnosti je vhodné používat materiály na stejném základu pojiva. Vytváří se tak lepší adheze mezi materiály a celkový systém je pak odolnější a má delší životnost. Penetrace sníží jejich savost a tím způsobí zvýšení vydatnosti následného nátěru barvou.

Hloubkové nano penetrace jsou určeny pro použití na místech, na které je slabá standardní penetrační emulze. Hloubková penetrace je speciálně navržena pro větší hloubku penetrace podkladu, je vhodná pro několikanásobné nebo starší nátěry. Nebo i v případě, že bylo opakovaně „penetrováno“ řídkou barvou a následně se pak vytvořila vrstva nátěrů, a je nutno zlepšit jejich soudržnost a přilnavost. NANO penetrace je hluboce penetrující přípravek na bázi nanočástic. Chemicky a fyzikálně kotví hluboko v ošetřovaném materiálu. Má velmi dobré penetrační a filmotvorné vlastnosti. Po vytvrzení je vysoce odolná vůči vodě a alkalické hydrolýze.

opravy okapů

Nátěry fasád a druhy fasádních barev

Silikátové fasádní barvy vykazují výborné vlastnosti především z hlediska paropropustnosti a voděodolnosti, nezřídka se proto používají v místech s větším výskytem vlhkosti. Jejich výhodou je vyšší odolnost vůči UV záření. Jsou vhodné jako krycí vrstva všech zateplovacích systémů.

Silikonové fasádní barvy jedná se o FERARI mezi fasádními barvami. Nejlepší, avšak také nejdražší možné řešení. Velice málo se špiní, neulpívají na nich částice prachu, jsou velice voděodolné, výborně paropropustné a také díky své elasticitě skvěle odolávají mechanickému poškození a změnám teplot.

Akrylátové fasádní barvy jsou hojně využívané fasádní barvy všemi druhy spotřebitelů, ať už se jedná o velké stavební firmy nebo drobné živnostníky. Jejich pojivová struktura je vytvořena ze syntetické pryskyřice – to tomuto druhu fasádní barvy dodává veliké plus do boje proti vnějším vlivům. Vykazují výborné hodnoty z hlediska voděodolnosti. Jsou však hůře paropropustné a mají nižší odolnost vůči UV degradaci (záření), jako krycí vrstva na polystyrenové zateplovací systémy. Jejich velikou výhodou je oproti ostatním druhům fasádních barev jejich cenová dostupnost.

Všechny nátěrové hmoty určené pro fasády musí dokonale odolávat povětrnostním vlivům a chránit stavbu před extrémními podmínkami. Působí na ně především sluneční záření, mráz, vlhkost a střídání teplot.

Nátěry fasád mají největší zátěž vUV záření – následně degradaci (šisování a rozpadu pojiva) a ve střídání teplot, zvláště při spolupůsobení mrazu, kdy často dochází k poruchám. Fasádní nátěrová hmota tudíž musí střídání teplot odolávat a zachovávat si přitom dobré vlastnosti. V ČR jsou požadovány zkoušky, při kterých je nátěrová hmota vystavena mrazu (obvykle dle normy minimálně 25 cyklů) a následně je zkoušena její přídržnost. Jedná se totiž o materiály, které jsou zabudovány do stavby a musí tudíž odpovídat podmínkám stavebního zákona.

nátěry plechů

Nátěry fasád musí splňovat důležité parametry fasádních nátěrů a omítek, mezi které patří paropropustnost, nasákavost či vodotěsnost a špinivost. Paropropustnost je u fasádních hmot velice důležitá, umožňuje odchod vodních par z konstrukcí. Větší nároky na paropropustnost jsou tam, kde vlastní stavební konstrukcí mohou vodní páry lehce prostupovat z interiéru do exteriéru a existuje riziko, že nátěrová hmota by vodní páry nestačila propouštět a docházelo by ke kondenzaci par v konstrukci. Laik si to může představit jako situaci, kdy si na běžky vezme klasické oblečení a přes ně pláštěnku. Vodní páry pak kondenzují na vnitřním líci pláštěnky a oblečení je vlhké.

Na běžné domy „v dobré kondici“ a na nové domy, kde jsou dobře řešené přesahy střech a tudíž zde není riziko výrazného znečištění fasády apod. plní vhodně svojí roli akrylátové fasádní nátěry a omítky. Jedná se o nejpoužívanější a nejrozšířenější barvy, které jsou navíc cenově dobře dostupné. Lze je obarvit všemi druhy organických pigmentů, takže lze teoreticky dosáhnout jakéhokoliv odstínu. Pro praxi jsou však vhodné jen odstíny, které jsou částečně odolné UV záření, případně světlejší pastelové odstíny, kdy sluneční záření příliš nezahřívá povrch fasády, zvláště pak v případě zateplovacích systémů. Slabinou těchto nátěrových hmot je větší náchylnost na znečištění – zelenání / šednutí / degradace.

Fasádní akrylátové nátěrové hmoty lze teoreticky obarvit do jakéhokoliv odstínu. Je však nutno brát zřetel na odolnost vůči UV záření. Zvláště červené a oranžové odstíny, jejichž obarvení je založeno na organických pigmentech, se vyznačují nižší odolností a po již krátkém období cca dvou až tří let lze pozorovat u těchto odstínů silnější degradaci, vyšisování na více exponovaných plochách. Seriózní výrobci pak tyto odstíny nedoporučují.

opravy a rekonstrukce fasád

Na sanované objekty, objekty s vyšší vlhkostí, historické objekty a na sanační omítky (vč. sanačních omítek v interiéru) lze doporučit silikátové nátěrové hmoty. Silikátové barevné omítky a barvy / nátěry obsahují anorganické pigmentové pojiva a tudíž přinášení vyšší odolnost vůči ÚV záření – degradace (zde ji oproti akrylátovým systémům výrazně zpomalují), menší špinivost a vyšší odolnost vrámci čištění a budoucí údržby fasády. Zde hlavní roli hraje klíčový parametr a tím je vyšší pořizovací cena.

Silikátové nátěry fasád a jejich paropropustnost je obvykle excelentní a rovněž přídržnost je vysoká (díky „chemickému“ vázání s podkladem). Pojivem silikátových fasádních barev je draselné vodní sklo, jehož charakteristickým znakem je velmi vysoké pH. Nátěrovou hmotu lze navíc aplikovat jen na podklady, které obsahují křemík – například vyzrálé štukové omítky bez povrchových úprav, nebo silikátové malby. Pro kolorování lze tedy použít jen anorganické pigmenty, proto lze docílit jen omezeného množství odstínů. Silikátové barvy se vyznačují vysokou životností, bohužel jsou více nasákavé a náročnější pro aplikaci.

Silikonové a speciální fasádní nátěrové hmoty sfungicidy lze považovat za jakési luxusní řešení (ale zároveň jedno z nejdražších). Jednoznačně se vyznačují nejvyšší odolností vůči vodě v kapalné fázi. Pojivo silikonových fasádních barev tvoří akrylátové disperze doplněné (nad 50%) silikonovými emulzemi, které dávají konečnému povrchu vynikající vlastnosti – zejména vodoodpudivost, tím i velmi malou nasákavost a hovořit lze také o omezené špinivosti fasády a to vše při zachování dobré paropropustnosti. Nátěrová hmota je tedy vhodná na hrubší povrchy omítek a do znečištěných průmyslových oblastí. S vyšším obsahem silikonových emulzí je však spjata horší kompatibilita s některými druhy pigmentových past určených pro kolorování a opět lze docílit pouze omezeného počtu odstínů.

Fotokatalytické barvy jsou vmoderním pojetí definovány jako samočisticí fasádní barvy, které nemusí spoléhat jen na vymývání nečistot deštěm. Díky principu fotokatalýzy využívá k čištění i sluneční světlo jako např. Baumit Nanopor. Nanopórézní povrch těchto výrobků propůjčuje fasádě čistotu a skvělý vzhled, který při jejich použití vydrží dvakrát déle. Při dopadu denního světla na fasádu se aktivuje fotokatalyzátor obsažený v omítce. Dochází tím k rozkladu částeček nečistot usazených na povrchu fasády. Díky okolnímu proudění vzduchu jsou nečistoty odstraněny z fasády, jejich rozpouštění napomáhá také déšť či schnoucí vlhkost. Fasáda se tak čistí sama. Tato metoda je obzvláště účinná v boji proti řasám, plísním a bakteriím a zabraňuje usazování prachových částeček i sazí.

Díky obsahu katalyzátoru navíc bylo možno vyvinout produkt, který neobsahuje biocidy. Fotokatalyzátor obsažený ve výrobcích se v průběhu čištění nespotřebovává. Výsledkem technologie „photokat“ je povrch odolný vůči nečistotám a trvale krásný vzhled fasády.

Odstranění a čištění graffiti a antigraffiti ochrana

opravy fasád

Antigraffiti nátěry a ochrana fasád není jen ochrana proti graffiti, je to komplexní systém vhodný pro konkrétní materiály a povrchy dle zatížení a povrchové struktury. Neexistuje žádný systém, který by byl vhodný pro všechny podklady. To je dáno již různorodostí podkladu, který chceme chránit. Už jenom fyzikálními vlastnostmi (např. paropropustnost u betonu, dřeva, umělé hmoty, kovu) a chemickými vlastnostmi (zásaditý, kyselý, neutrální, organický, anorganický) podkladu jsou kladeny různé požadavky na antigraffiti systémy.

Proto jsou pro každý typ podkladu sestaveny nátěrové systémy s přesnou definicí jednotlivých vrstev, které garantují přilnavost k podkladu a ochranu před zátěží od okolního prostředí. Pro dimenzování nátěrového systému hraje roli typ zatížení (sprejové barvy, popisy fixem, moč, kyselina, louh, voda, sůl, organické nánosy atd.) a intenzita zatížení (opakované útoky sprejerů, stálé zatížení CO2 a další).

Antigraffiti systém je soubor různých metod a aplikací jehož cílem je řešit problematiku poškozování majetku tzv. graffiti tvorbou. Tento program, který vychází ze zkušeností řady evropských i amerických metropolí, je založen na pilířích, kterými jsou prevence a ochrana objektů, založená na odstraňování graffiti z jejich povrchů (fasády).

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii či videogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Vedení firmy Fasádní Servis®