Údržba fasád

Údržba fasád

Údržba fasád a technické poradenství.
Impregnace fasád

Impregnace fasád

Impregnace a ochrana fasád Praha a ČR.
Mytí fasád

Mytí fasád

Mytí fasád, mytí fasád Praha a ČR.
Graffiti

Graffiti

Strojové čištění a odstranění graffiti.
Čistění fasád

Čistění fasád

Strojové čistění fasád Praha a ČR.
Čištění střech

Čištění střech

Výškové čištění střech Praha a ČR.

Čištění fasád, mytí fasád a fasádní poradenský servis údržby fasád Vám nabízí naše firma Fasádní Servis® v Praze a České Republice. Rozsah naši služeb zahrnuje repase fasád, renovace fasád, vysokotlaké čištění fasád, parní čištění fasád, čištění fasád suchým ledem, tryskání fasád, pískování fasád, opravy fasád, nátěry fasád, čištění graffiti, anti-graffiti ochrana fasád, impregnace fasád, samočistící ochrana fasád, instalace ochranných systémů proti ptactvu, výškové práce dle našich interních směrnic ISIS System®.

Fasádní Servis®  zajišťuje poradenský servis a realizaci zakázek v rámci hlavního města Prahy, České republiky a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně. V případě Vašeho zájmu o naše služby ve Vašem regionu je zapotřebí nás kontaktovat poptávkou, telefonicky nebo emailem.

PrachISIS System je patentní odborně prováděcí systém a norma pro inspekci, znalectví, čištění, renovaci a ochranu fasádních, minerálních, keramických a kamenných povrchů. ISIS System®  je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Surface – Inovative – System (Inteligentní povrchový inovativní systém). ISIS System®  je poslání a garance, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace.

Profesionální údržba fasád je díky moderní době a nově vyráběným materiálů je čím dál specifičtější obor s důrazem na odborně prováděcí znalosti fasádních povrchů a materiálového znalectví prováděcí a realizační firmy Fasádní Servis®.  Na základě této skutečnosti disponuje naše firma prostřednictvím zástupců vedení firmy zručnými pracovníky ze středoškolských řemeslných oborů, studií vysoké školy, odborně-realizačních školení u výrobců a odborných institucí včetně školení u specializovaných výrobců a dodavatelů v rámci České republiky, Evropy, Velké Británie a USA.

Zvýšený výskyt řas a plísní na zateplovacích systémech ve většině případů není zapříčiněn nekvalitou použitých materiálů, špatně navrženou skladbou zateplovacího systému, nebo nekvalitou práce. Je obecně známo, že řasy a plísně se vyskytují na všech druzích podkladu bez ohledu na jejich chemické vlastnosti.

Biotické napadení bývá zpravidla zapříčiněno jasně danými a velmi špatně ovlivnitelnými fyzikálními a přírodními vlivy a s kvalitou podkladu nemívá přímou souvislost. Základním předpokladem růstu řas a plísní je dostatečná a především pravidelná dotace vlhkosti. Ke zvlhčování povrchu fasády pak dochází jednak formou dešťových srážek, anebo u zateplovacích systémů běžně i kondenzací vlhkosti na povrchu konstrukce.

Čistá fasáda

Naším cílem v dnešní době je nabídnout a poskytnou širokou škálu služeb v oblasti revitalizace fasádních povrchů, inspekce a znaleckých posudků fasád, repase fasád, fasádních prací, oprav fasád , fasádnictví, broušení kamenných fasád, restaurátorské fasádní práce, čištění fasád, tryskání fasád, parní čištění fasád, impregnace fasád, anti-graffiti ochrana fasád a povrchů prostřednictvím námi proškolených a zkušených pracovníků a profesionálního týmu v souladu s naších interním kodexem ISIS System®.

Čištění fasád a poradenský servis jsou zcela spojené nádoby. Je tak proto, že často je napadení fasád způsobeno nedostatkem dopadajícího slunečního záření, které výrazně snižuje vlhkostní bilanci na povrchu fasády a zároveň tvrdým UV zářením eliminuje růst organismů. Pokud se k tomuto faktoru přidá ještě hnaný déšť, tak jsou řasy a plísně na fasádách téměř jistotou. Zákazník potřebuje pochopit zákonitosti na jeho fasádě a hledat nejoptimálnější řešení situace.

Podstatnou věcí a faktem je tloušťka izolantů. Při použití silnějších a kvalitnější konstrukce, která je podstatně chladnější se méně daří organismům na fasádě a déle trvá odpařování zkondenzované vlhkosti. Velký vliv na výskyt mikroorganismů na fasádě má i prostředí, ve kterém se objekt nachází. Důležitá je i volba materiálu, která může ovlivnit rychlost nástupu napadení fasády mikroorganismy. Nejnižší odolnost vůči biotickému napadení mají akrylátové omítky bez biocidních přísad, pak akrylátové omítky s biocidy, následují minerální omítky bez biocidů, dále minerální omítky s biocidem, omítky na bázi silikonových pojiv s biocidy a nejodolnější jsou silikátové omítky.

cista fasada

Řasy působí na povrch zateplovacích systémů zejména odpadními látkami vznikajícími při metabolické přeměně (jedná se především o slabé organické kyseliny a cukry), ale také vrůstáním do štěrbin materiálů, kde potom objemovými změnami způsobují DEGRADACI povrchové úpravy. Materiály většiny povrchových úprav běžně používaných na zateplovacích systémech nejsou vůči tomuto působení mikroorganismů velmi odolné. Nejdražší fasádní povrchy na bázi silikátových materiálů dokáží v běžných podmínkách odolat i kyselým odpadům v nesrovnatelně vyšších koncentracích vs. akrylátové povrchy, přičemž vnitřní struktura jejich polymerních pojiv zabraňuje vzniku štěrbin, do kterých by mohly řasy úspěšně prorůstat.

Profesionální údržba fasád má za svůj hlavní cíl především PREVENCI. Za v času provést preventivní opatření proti růstu řas a plísní je to nejoptimálnější řešení situace, které vlastník či SVJ může zvolit, neboť tak předejde DEGRADACI a rozpadu / poškození fasádního pojiva. Proto je velmi důležitým prvkem preventivní ochrana, která dokáže nástup růstu řas výrazně oddálit či zcela zamezit (dle typu).

Z hlediska údržby fasádních povrchů je však nutné konstatovat, že ani po provedení základních preventivních opatření není možné s jistotou tvrdit, že k růstu mikroorganismů nedojde – tohoto lze dosáhnout pouze SAMOČISTÍCÍMI FOTOKATALYTICKÝMI POVRCHY, které umožňují snadný odchod par z konstrukce a spalovací samočistící funkci bez opotřebení fasády a to především v rizikových částech fasád (na neosluněných fasádách, v těsném sousedství zeleně, v místech, kde již bylo biotické napadení zpozorováno na jiných objektech).

Čistá fasáda

Plísně na fasádě působí na fasádu především hloubkově. Díky vnějšímu porostu plísní mohou po zateplení objektu vzniknout také problém s plísněmi uvnitř domu. Plísňové mapy ničí nejen estetický dojem, ale především zdraví obyvatel, jelikož se uvolňují do vzduchu a šíří se do obytných prostor. Při růstu plísně produkují těkavé organické látky, které člověk vnímá jako plísňový zápach. Tyto látky při dlouhodobém působení poškozují sliznice dýchacích cest, dráždí oči, způsobují bolesti hlavy a podráždění pokožky. Plísně mají často na svědomí vznik astma bronchiale, atopických ekzémů, mohou vyvolat akutní toxickou reakci a mají mutagenní, teratogenní, karcinogenní a estrogenní efekt.

Naše firma je připravena najít optimální řešením a eliminovat co nejvíce ze zmíněných faktorů, ideálně ještě předtím, než se problém naplno projeví. Nejsnáze toho docílíte správnou volbou poradenské a realizační firmy s kvalitním technologickým a edukativním zázemím. Věříme, že jednou z těchto firem jsme i MY.