Čištění zateplených a minerálních fasád

Čištění fasád, čištění zateplených fasád, mytí fasád, údržba fasád a  ochrana proti šednutí, ochrana proti atmosférickému znečištění, ochrana proti ulpívání prachu, čištění historických fasád, čištění kamenných fasád, čištění keramických fasád, čištění akrylátových fasád, čištění silikátových fasád, impregnace fasád, trvalá ochrana fasád, samočistící ochrana fasád, zamezení UV degradace fasád, redukce UV záření je naše firma Fasádní Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC.

Čištění fasád

Děkujeme Vám za zájem o naše služby v oblasti čištění fasádních povrchů systému ETICS. V rámci našich služeb v oblasti odborného čištění zateplených a minerálních fasádních povrchů dle certifikovaného systému ISIS System® jsme pro Vás připravili tento webový technologický popis týkající se kvalifikované metodiky čištění fasádních povrchů.

ISIS System® je ochranná obchodní a řemeslná patentní prováděcí technologie naší firmy a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Surface – Inovative  – System (Inteligentní povrchový inovativní systém). ISIS System® je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především k dosažení co nejdelší životnosti fasádních povrchů včetně šetrného přístupu a vytvoření prostředí bez nebezpečných bakterií a to cestou šetrnou k životnímu prostředí. Tímto se snažíme se o maximální spokojenost Vás – našich zákazníků. Naším cílem je dlouhodobá udržitelnost životnosti fasádních povrchů a svěřeného majetku.

čištění zateplených fasád

Na základě odborných zahraničních a domácích školení v rámci kvalitní a údržby fasádních povrchů Vám tímto technickým dokumentem naše firma předkládá podstatné informace týkající se doporučené a vhodné metodiky čištění a mytí fasád a to zejména fasád zateplených systému ETICS.

ČIŠTĚNÍ FASÁD A VSTUPNÍ INFORMACE

Současný stav fasád domů po jejich zateplení se zdá být uspokojivý. Jen čas ukáže, co příroda díky své moci může způsobit. Již ze současného stavu poznání víme, že napadení zateplených fasád plísní a mechem je moderní .nemocí domů“. Lze konstatovat, že plísně a mechy se vyskytují na západních a severních stranách domů již s odstupem cca 5 let po generální opravě fasády, a to zejména na omítkách na bázi akrylátů.

Dalším studiem se zjistilo, že jsou napadeny fasády daleko „staršího vydání“, a to klasických břízolitových typů finálních povrchů ze 60-70. let. Zde je nutné zvážit, v jakém prostředí se dům nachází a jakým vlivům klimatu a ovzduší je vystaven.

Plísně jsou mikroskopické vláknité houby – jsou součástí živé přírody, kde se vyskytují nejvíce v půdě. Rozmnožují se sporami, které jsou velmi malých rozměrů (tistciny milimetru), a které jsou přenášeny vzduchem na velké vzdálenosti. Ze spory vyklíčí a vyroste plíseň vždy, když k tomu nalezne vhodné podmínky. Základní podmínkou pro růst plísní je vždy vlhkost.

Řasy jsou jednoduché organismy, tradičně řazené mezi nižší rostliny. Ve skutečnosti jsou řasy seskupením nepříbuzných skupin organismů a jen některé z nich jsou blízké rostlinám. Nejsou schopné přežít v suchém prostředí. Z uvedeného vyplývá, že jedinou podmínkou pro rozmnožování těchto organismů na fasádách je dostatečná vlhkost.

Při rozmnožování uvolňují plísně do ovzduší obrovská množství spor, které mohou přítomným osobám poškozovat zdraví. Nejčastěji dochází ke vzniku alergického onemocnění včetně astma-bronchiale, Některé druhy plísní mohou způsobit i mykotická onemocnění, např, onemocnění plic, rohovky oka nebo kožní onemocnění. Spory plísní se mohou při větrání dostat i do vnitřního prostředí bytů. Vzhledem k tomu, že spory plísní rostoucích na fasádách domů patří většinou k nejčastějším alergenům, je pobyt v takovém prostředí pro citlivé osoby skutečnou zátěží. S tím souvisí problém zjištění, jaký druh plísně se nejčastěji vyskytuje. Na fasádách rostou nejčastěji plísně rodů Alternaria a Cladosporium.

mytí fasád

ČIŠTĚNÍ FASÁD A TECHNICKÉ INFORMACE

Ze strany celosvětových výrobců fasád je v rámci evropských zemí, kde je rozšířen systém ETICS (zateplené fasády) je doporučováno co nejšetrnější čištění fasád z hlediska užívání tlakových a chemických systémů. V tomto případě je celoevropsky doporučován patentní švýcarský systém MOSMATIC či americký patentní systém TURBO FORCE místo běžně nabízených a užívaných systémů běžné tlakové čističky tzv. vapky s užitím minimálního množství chemické čistící složky.

Níže lze shlédnout vyobrazení technologického patentní systému MOSMATIC® / TURBO FORCE® včetně specifikace klíčových technologických kritérií této profesionální technologie. Systémy jsou užívány v kombinaci s dalšími zařízeními od zařízení na dodávku studené vody / horké vody / horké páry a vzduchu / přisávání chemických přípravků.

MOSMATIC® & TURBO FORCE® | INOVATIVE SYSTEM | ETICS

 

ČIŠTĚNÍ /  HLOUBKOVÁ DESINFEKCE / MYTÍ / DESINFEKCE FASÁDNÍCH POVRCHŮ

údržba fasád

  • Minimální pracovní tlak (bar): od 30 bar na plochu v ploše 17-30cm
  • Poznámka: velmi nízké tlakové zatížení fasádní omítky / důraz na průtok
  • Maximální možný průtok vody a páry: 100kg vodní páry per 1min
  • Doporučená pracovní konstantní teplota: 40-95 stupňů / dočasně 120 stupňů
  • Doporučená konstantní vzdálenost od čištěné plochy: 3- 5cm / eliminace přechodů v čištěné ploše systému ETICS
  • Ekologicky šetrné provedení čištění : ochrana životní prostředí kolem objektu
  • Eliminace šíření a přenosu vzduchem chemických a biocidních látek
  • Maximální šetrné čištění se zachováním nejvyšší možné životnosti fasády

Níže lze shlédnout výsledek a ukázku případových realizací provedení nešetrného čištění / mytí a údržby zateplených fasád běžným oplachovým vysokotlakým systémem tzv. vapky. Tento systém je určen na tvrdé fasádní povrchové systémy např. kámen, beton, železo, dřevo, laky, umělý kámen. V rámci fasádního systému zateplených fasád ETICS, může užití vysokotlakového systému vapky způsobit tzv. tahy / přechody / otrysk fasádního akrylátového či silikátového nebo  silikonového (akrylát s příměsí 3% silikonu)  fasádního pojiva a tímto poměrně značné zkrácení životnosti fasádního systému ETICS.

Ochrana fasád proti šednutí

Na základě našeho know-how Vám doporučujeme zvážit volbu prováděcí technologie a to z důvodu zachování a dosažení udržení co nejdelší životnosti minerálních a zateplených fasád systému ETICS. Tyto prováděcí systémy MOSMATIC® / TURBO FORCE® jsou z hlediska prováděcí realizace fyzicky a technologicky náročnější než-li běžný systém vysokotlaké vapky, avšak i přes tuto náročnost přinášejí Vaší fasádě zcela nejoptimálnější výsledek a garanci šetrné údržby minerálních a zateplených fasád systému ETICS.

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii či videogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Vedení firmy Fasádní Servis®