Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu

Čištění fasád, čištění fasád Praha, mytí fasád, mytí fasád Prahainspekce a znalecké posudky fasád, repase fasád, renovace fasád,  vysokotlaké čištění fasád, parní čištění fasád, čištění fasád suchým ledem, tryskání fasád, pískování fasád, opravy fasád, nátěry fasád, čištění graffiti, anti-graffiti ochrana fasád, impregnace fasád, samočistící ochrana fasád, instalace ochranných systémů proti ptactvu, výškové práce je naše firma Fasádní Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC.

tryskání fasád

Naším cílem, je dosáhnout vysoké efektivity námi prováděných výškových fasádních prací a kvalitního výsledku. Důkladným pracovním postupem, kteří naši pracovníci dodržují na základně striktního firemního manuálu se naší firmě tohoto cíle daří  dosáhnout a i díky spolupráci s českou společností pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF).

opravy fasád

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu byla založena 17. června 2013 a zaregistrována Magistrátem hlavního města Prahy dne 22. srpna 2013.Založení a činnost České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu jsou vyjádřením snahy a zároveň i potřeby po vytvoření systému usnadňujícího uplatnění nových technických řešení a na nich založených produktů v praxi.

Společnost bude usilovat především o vytvoření předpokladů a podmínek pro uplatnění nových produktů na trhu. Cílem přitom není jednostranně prosazovat výrobce a jejich produkty, ale vytvořit pravidla a postupy zaručující, že produkt má deklarované vlastnosti, prokazatelnou a stabilní účinnost po dobu použitelnosti, že splňuje technické normy i technické předpisy a jeho používání neohrožuje ani zdraví ani životní prostředí.

Činnost společnosti zajišťují především tři skupiny odborníků soustředěných v

V rámci společnosti je ustavena i Vědecká rada, která je jejím poradním orgánem, zejména pro řešení technické problematiky. Komise i Vědecká rada jsou přístupné všem zájemcům o aktivní spolupráci při naplňování cílů Společnosti. ČSAF je členem Evropské fotokatalycké federace.

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii či videogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Vedení firmy Fasádní Servis®