Český výrobek FN NANO je světová špička Fotokatalytická samočistící ochrana fasád v podobě přípravku FN Nano je světově špičkový systém. Přitom jde o vynález rodiny Procházkových z Kamenných Žehrovic, jež jej prostřednictvím své firmy Advanced Materials JTJ s.r.o. také vyrábí. Česko se vůbec v posledních letech stalo jedním ze světových center vývoje nanotechnologií, do kterých fotokatalýza patří.

Výrobky žehrovické firmy mají za sebou již 11 let praktického ověřování. Díky tomu společnost může za záruku 10 let, kterou na plnou funkčnost svých systémů poskytuje, ručit se zcela čistým svědomím. Protože jako jediná v tuzemsku a jedna z mála na světě má opravdu nátěry vyzkoušené dlouhodobě praxí, její záruka je zcela reálný údaj. Společnost navíc dlouhodobě spolupracuje s Akademií věd České republiky a kromě ochrany fasád se zaměřuje také na využití fotokatalýzy při ochraně vody a půdy.

Nějakou příměsí fotokatalytického materiálu ve svých výrobcích se již chlubí kde jaká firma, včetně betonáren. Jenže jen málokdy jde o skutečně účinný přídavek. Problém bývá především ve dvou oblastech: nedostatku světla a nedostatečném množství fotokatalyzátorů. Nedostatek světla, častěji dokonce vůbec žádné světlo, to je důvod, proč například příliš nefungují fotokatalyzátory přidávané do betonu proti plísním. Nedostatečné množství fotokatalyzátorů je druhou příčinou nízké, nebo žádné funkčnosti výrobků.

Nic z toho u výrobků Advanced Materials – JTJ nehrozí: fasády jsou sluncem osvětlené dostatečně a množství fotokatalyzátoru je oproti konkurenci v přípravcích desetinásobně až padesátinásobně vyšší. Velmi vysokou účinnost těchto výrobků dokládají výsledky nezávislých ISO a akreditovaných testů. Z testů a certifikací také vyplývá, že výrobky z Kamenných Žehrovic jsou s největší pravděpodobností nejlepší na světě.

Společnost také jako jediná nabízí své výrobky v široké paletě barev. Při jejich použití je tak nejen chráněná fasáda proti degradaci, je zajištěna její barevnostálost a samočistící funkce, ale zároveň se revitalizuje její vzhled.

Původní text v PDF

Český_výrobek_FN_NANO_je_světová_spička