Záruka na fotokatalytickou a anti-graffiti funkčnost multifunkčních nátěrů FN ®

Advanced Materials-JTJ s.r.o. (IČ:26763842), je výrobcem multifunkčních nátěrů FN ® s fotokatalytickým efekterm. Tyto nátěry jsou určeny k vytváření vysoce účinného fotokatalytického povrchu stěn (FN povrch). Tento povrch je schopen, za podmínky, že na něj dopadá ultrafialové (UV) záření o vlnové délce nižší než 370nm, účinně a dlouhodobě:

 • odstraňovat širokou škálu organických i některých anorganických škodlivin obsažených v nízkých koncentracích ve vzduch (funkce čištění vzduchu od škodlivin a zápachu)
 • likvidovat na svém povrchu viry, bakterie i další mikroorganismy (desinfekční funkce)
 • v exteriéru zamezit usazování atmosférické špíny a růstu řas a plísní a povrchu fasád a zdí a zajistit tak dlouhodobě jejich čistý vzhledu (funkce trvale čistého vzhledu),
 • chránit povrch před degradujícími účinky ultrafialového záření (funkce ochrany proti UV záření)
 • vytvářet ochrannou vrstvu, která umozňuje snadné odstranění graffiti (anti-gfaffit funkce) Výrobce poskytuje svým odběratelům, za podmínky dodrení jeho aplikačních zásad a pokynů, následující garancí na fotokatalytickou funkčnost FN povrchu:

Funkce čistění vzduchu od škodlivin a zápachu:

 • 5 let od vytvoření nebo obnovení FN povrchu v interiérech budov
 • 7 let od vytvoření nebo obnovení FN povrchu v exteriéru

Desinfekční funkce:

 • 5 let v prostorech s vysokými požadavky na desinfekční opatření proti vzniku a šíření nákaz nebo šíření nežádoucích mikroorganismů
 • 7 let v prostorech se standardními hygienickými požadavky.

Funkce trvale čistého vzhledu:

 • 10 let svislé plochy v exteriéru
 • 3 let šikmé plochy v exteriéru

Funkce ochrany proti UV záření:

 • 10 let svislé plochy v exteriéru
 • 3 let šikmé plochy v exteriéru

Anti-graffiti funkce:

 • 3 roky pro svislé povrchy v exteriéru
 • 5 let pro povrchy v interiéru

Tato garance se nevztahuje zejména na následné porušení nebo výrazné snížení funkčnosti nátěrové vrstvy vytvořené FN ® z důvodů:

 • mechanického odstranění povrchové vrstvy (například sedřením, obroušením nebo jiným postupem),
 • překrytí povrchové vrstvy jiným materiálem (například jiným nátěrem), který zabrání přístupu ultrafialového světla nebo v důsledku vysoké prašnosti prostředí,
 • nedostatečnému nasvícení ploch ošetřených FN ® UV světlem s vlnovou délkou menší než 370nm.Výrobce v této souvislosti upozorňuje, že při nasvícení prostor zdroji UV záření je třeba dbát bezpečnostních pokynů výrobců těchto zdrojů a dodržovat příslušné hygienické normy.
 • aplikace nátěru FN ® na:
  • nevyzrálý beton a na ostatní nevyzrálé podkladů ze štuků, stěrek a barev.
  • na povrch, který je natřen klíženými nátěry (i v případě, že tyto nátěry byly překryty jinou barvou)
  • v místech, kam odstřikuje nebo stéká voda se špínou (např. na zdi v blízkosti země, nebo místa na fasádě, kam stéká voda ze špatně udělaných okapů a dalších fasádních prvků). Na těchto místech je nátěr nutné obnovovat v kratších intervalech.

Advanced Materials JTJ s.r.o., 273 01 Kamenná Žehrovice 23, IČ:26763842 www.advancedmaterials1.com

Původní text v PDF

Záruční_garance_fotokatalytického_systému_FN_NANO_10let